Zakres usług


Instalacje elektryczne

Posiadamy uprawnienia do odbiorów instalacji elektrycznych.
 • usługi elektryczne,
 • inteligentne instalacje elektryczne,
 • usuwanie usterek w istniejących sieciach elektrycznych,
 • wymiana starych systemów sieci na nowe TN-S oraz TN-C-S,
 • instalacje odgromowe,
 • wykonywanie uziomów,
 • sprawdzanie zabezpieczeń„ sieci,
 • instalacje nowych sieci elektrycznych w domkach z doprowadzeniem zasilania budynku,
 • instalacje sieci elektrycznych w budynkach przemysł‚owych,
 • wykonujemy pomiary okresowe w obiektach mieszkalnych (obowiązkowe co 5 lat),
 • wykonujemy pomiary okresowe w obiektach przemysł‚owych (obowiązkowe co 1 rok),
 • instalacje oświetlenia,
 • instalacje nowoczesne oświetlenie LED.

Instalacje teletechniczne

 • instalacja przewodowych sieci komputerowych LAN,
 • instalacja oraz badanie bezprzewodowych sieci komputerowych WiFi,
 • programowanie routerów oraz switchy,
 • sprawdzanie istniejących sieci, badanie ciągłości przewodów,
 • integracja zainstalowanej sieci z innymi usługami takimi jak telewizja oraz monitoring cyfrowy,
 • konfiguracja systemu komputerowego na potrzeby sieci komputerowej,
 • zdalna pomoc.

Systemy zabezpieczeń„

  Posiadamy certyfikat firmy NOVUS.
 • instalacja kamer cyfrowych IP,
 • instalacja kamer analogowych CCTV,
 • konfiguracja video rejestratorów,
 • instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do video rejestracji na komputerze klienta,
 • konfiguracja oraz pomoc w obsłudze kamer z poziomu smartphonów,
 • konfiguracja sieci komputerowej pod zainstalowany monitoring IP,
 • serwis oraz zdalna pomoc.
 • instalacje systemów zabezpieczeń mienia,
 • zdalny dostęp do systemu zabezpieczeni,
 • powiadamianie przez internet,
 • systemy zabezpieczeń„ z GSM,
 • systemy zabezpieczeń„ przeciwpożarowych,
 • instalacje video domofonów,
 • czujniki ruchu,
 • czujniki podczerwieni.
 • bezprzewodowe systemy alarmowe,
 • serwis oraz zdalna pomoc.

Instalacje multimedialne

 • instalacja anten satelitarnych,
 • instalacja anten nowej naziemnej telewizji cyfrowej,
 • telewizja hotelowa,
 • instalacje multiswitchy,
 • instalacje gniazd telewizyjnych,
 • instalacja systemu multiroom,
 • podłączanie sprzętu RTV,
 • konfiguracja sieci pod udostępnianie treści multimedialnych dla telewizorów SMART TV,
 • podłączanie oraz rozmieszczanie głośników kina domowego.
Optymalizujemy sieć oraz podłączamy niezbędne urządzenia do konfiguracji wewnętrznej sieci multimedialnej.